Givarservice och CRM-administratör till Civil Rights Defenders

​CRD söker en stjärna på givarservice och CRM-administration Är du en skicklig administratör med erfarenhet från service- eller insamlingsbranschen? Välkommen med din ansökan!

Scroll down for English.

Är du en skicklig administratör med erfarenhet från service- eller insamlingsbranschen? Vill du använda din talang för service till att stärka mänskliga rättigheter? Då kanske det är dig vi letar efter.

Om rollen 

Som givarservice och CRM-administratör har du huvudansvar för att säkerställa ett gott och professionellt bemötande vid varje kontakt med våra givare.

Du kommer att svara på förfrågningar, ge service och se till att våra givare känner sig som en del av vår rörelse. En viktig del av rollen är CRM-administration och samordning för att stödja avdelningens aktiviteter och säkerställa smidiga givarprocesser.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:

 • Ge serviceinriktad respons, support och information till givare och potentiella givare utifrån behov
 • Administrera uppgifter inom CRM-systemet med stöd från CRM-superuser på avdelningen
 • Registrering av gåvor, uppdatering av givardata och andra löpande uppgifter
 • Administrera uppgifter i samband med insamlingsaktiviteter, såsom telemarketing, kampanjer etc
 • Samarbeta med teamet och delta i avdelningens aktiviteter för att uppnå målen enligt verksamhetsplan
 • Att alltid ha ett givarperspektiv och se till att administrativa processer inom avdelningen flyter på
 • Samarbeta med andra avdelningar

Insamlingsavdelningen är ett litet team på 3 personer där alla hjälps åt och förväntas hugga i där det behövs. Arbetet präglas ofta av snabbfotat arbete och flexibilitet då omvärlden snabbt kan förändra förutsättningarna för vårt arbete. Vi samarbetar nära med främst kommunikations- och regionala programavdelningarna för att skapa de bästa förutsättningarna för insamling.

Om dig

Som person drivs du av kombinationen av att skapa positiva relationer och samtidigt skapa ordning och reda för lyckade projekt. Du sätter givaren i centrum och fokuserar på att ge bästa service.

Du stöttar andra samt visar respekt och positiv inställning till andra människor. Du trivs med ett omväxlande tempo där det är lika stora delar planerat som reaktivt arbete. För att lyckas i den här rollen är du en stark kommunikatör i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Då Civil Rights Defenders arbetsspråk i huvudsak är på engelska är det viktigt att du kan förstå och ta till dig information samt att interagera med kollegor på förståelig engelska. 

Vi utgår ifrån att du delar våra värderingar.

För att passa den här rollen har du: 

 • Examen inom relevant utbildning alternativt arbetserfarenhet ifrån insamlings- eller kundservice eller andra serviceyrken
 • Erfarenhet av arbete med att tillhandahålla tjänster till givare eller kunder såsom: givartjänster, kundservice, telemarketingförsäljning eller motsvarande
 • Erfarenhet av CRM-administration
 • Hög nivå av erfarenhet i Microsoft 365 (Teams, Outlook, Excel, PPT, Word)

Erfarenhet av insamling och arbete i Salesforce är meriterande. 

Om anställningen

Detta är en tillsvidareanställning på deltid (50-75 %) utifrån diskussion med 6 månaders provanställning, med start under hösten enligt överenskommelse. Det finns på sikt goda möjligheter för tjänsten att öka i omfattning eller övergå i en heltidstjänst. Som organisation strävar vi efter mångfald och vi ser din bakgrund, erfarenhet och personlighet som ett bidrag till organisationen. Din arbetsplats kommer vara på vårt huvudkontor i Stockholm.

Ansök så snart som möjligt då vi rekryterar löpande, men senast 15 aug. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta: HR Chef Mikael Wu Björk: mikael.wu.bjork@crd.org mellan 15-31 Juli eller Development Director Anna Magnard: anna.magnard@crd.org efter 2 aug. Fackligt ombud Lia hen: lia.hen@crd.org (Unionen)

Om oss

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter i några av världens mest repressiva regioner. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Vi är lokalt representerade på fyra kontinenter och i samarbetar med tusentals människorättsförsvarare.  Tillsammans med våra partners utkräver vi ansvar av de som kränkt människors medborgerliga eller politiska rättigheter. Vi fungerar också som Sveriges watchdog för mänskliga rättigheter. 

På vårt huvudkontor, beläget på Södermalm i Stockholm, är vi cirka 70 anställda som arbetar i olika funktioner mot vår vision - en värld av demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter våra medborgerliga och politiska rättigheter. Läs mer om oss och vårt arbete på www.crd.org.

____________________________________________________

Are you a skilled administrator with experience from work providing services? Do you want to use your talent for customer service to contribute to the human rights movement? Then you might be the one we are looking for.

About the role 

As Donor Success Officer your main responsibility will be to ensure donor care within every contact with donors. You will provide service, answer inquiries, and invite donors to feel part of our movement. An important part of the role includes CRM administration and coordination to support the department's activities and ensure smooth donor processes.  

The Donor Success Officer will have the duties to:

 • Provide service minded response, support and information to donors and potential donors when needed
 • Administrate tasks within the CRM system, with support from CRM superuser within the department
 • Registration of donations, keeping the data up to date and other tasks 
 • Administrate tasks in relation to fundraising activities, such as telemarketing, campaigns etc
 • Cooperate with the team and engage in the department's activities to achieve the goals according to the plan of action  
 • Always keep a donor perspective and ensure administrative processes within the department to flow smoothly
 • Cooperate with other departments

The fundraising department consists of a small team of 3 dedicated colleagues that support each other in their daily work. The day-to-day business needs a flexible and agile approach since the preconditions for our work often changes rapidly. We cooperate closely with other departments, mainly Communications and the regional programs, to create the best possible fundraising opportunities.

About you

As a person, you are driven by the combination of creating good and sustainable relations together with coordinating and administrating project tasks. Your focus is set on donor satisfaction and delivering quality service. You support others and show respect and positive regard for them in social situations. Furthermore, you prefer to work in a flexible environment with equal parts of planned and reactive work. 

To be successful in this role you have strong verbal and written communication skills in Swedish and in addition, you can interact in English with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.

We assume that you share our values.

To be suitable for this role you have: 

 • Graduate level of relevant education, or working experience in a service-related business
 • Experience from work providing services to clients such as donor services, customer care, telemarketing sales or equivalent
 • Experience in CRM administration 
 • Great skills in Microsoft 365 (Teams, Outlook, Excel, PPT, Word)

Experience in fundraising and from working in Salesforce is a merit.

About the employment

This is a part-time (50-75 %) permanent employment with 6 months probationary employment, starting during the autum or according to agreement, with a good possibility to increased working time. As an organisation, we strive for diversity and we see your background, experience and personality as a contribution to the organisation. You will be based in our headquarters in Stockholm.

Please apply as soon as possible as we recruit on an ongoing basis, but no later than 15 Aug. 

For more information about the position, please contact HR Managers Mikael Wu Björk mikael.wu.bjork@crd.org bettwen 15-31 July or Development Director Anna Magnard: anna.magnard@crd.org efter 2 Aug

Local union representative: lia.hen@crd.org. (Unionen)

About us 

Civil Rights Defenders is a politically and religiously independent international human rights organisation. We defend people’s civil and political rights in some of the world’s most repressive regions. We partner with and support human rights defenders in more than 200 organisations in 30 countries on four continents. Through advocacy, legal processes, and public campaigns, we advance people’s rights globally. Together with our partners, we hold those in power accountable when people’s civil or political rights are violated. We also act as Sweden’s civil rights watchdog. 

At our headquarters, located on Södermalm in Stockholm, we are about 70 employees working in various functions towards our vision - a world of democratic societies in which we all enjoy our civil and political rights. Learn more about our work at crd.org.

Additional information

 • Remote status

  Temporarily remote

We usually respond within a month

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Östgötagatan 90
116 64 Stockholm Directions View page

Workplace and Culture

At Civil Rights Defenders you will be a part of an important global human rights movement. Through advocacy, litigation and public campaigns, you will advance people's rights globally in the company of committed and competent colleagues.

As an organisation, we strive for diversity and see your background, experience and personality as a valuable contribution. Read more about our work at crd.org

Join our ambitious team!

 

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor